ททท.ขอเชิญร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์สไตส์เซราะกราวในงาน "บุรีรัมย์ สงกรานต์ เฟสติวัล 2018"


อ่าน : 316 ครั้ง

: 5 เมษายน 2561

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐเอกชน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “บุรีรัมย์ สงกรานต์ เฟสติวัล 2018” (BURIRAM SONGKRAN FESTIVAL 2018) ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2561 ณ ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ถึงศาลากลางหลังเก่าและสนามฟุตบอลช้างอารีน่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


นางสาวบุญยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์เปิดเผยว่าในปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดงานสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ที่มีความโดดเด่นของกิจกรรมหลายรูปแบบ ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีไทยและตะวันตกได้อย่างกลมกลืนและสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงในอีสานใต้อันเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น จึงกำหนดจัดงานสงกรานต์"บุรีรัมย์ สงกรานต์ เฟสติวัล 2018"(BURIRAM SONGKRAN FESTIVAL 2018) ในวันที่ 13-14 เมษายน 2561 ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 – ศาลากลางหลังเก่า – สนามช้างอารีน่า กิจกรรมไฮไลท์


วันที่ 13 เมษายน เวลา 08.00 น. ประเพณีสงกรานต์และสมโภชน์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมรับชมการแสดงปี่พาทย์การแสดงอังกะลุง ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1


เวลา 11.00 น.ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์บุรีรัมย์ ร่วมทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง)


เวลา 15.00 น. สงกรานต์อาเซียน ชมขบวนการละเล่นพื้นบ้านจาก 4 ประเทศ 1.ประเทศกัมพูชาขบวนสาดน้ำสงกรานต์ และขบวนเรือมตล็อก 2.ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขบวนแห่นางสังขาร(ตามประเพณีนิยมที่หลวงพระบาง)ขบวนบายศรีและขบวนฟ้อนจำปาเมืองลาว 3.ประเทศพม่าขบวนแห่ลูกแก้วลูกหญิงและขบวนฟ้อนรื่นเริง 4.ประเทศไทยขบวนแห่อโยธยาเกี้ยวพาราสี ขบวนฟ้อนรำตุงอีสาณและขบวนเสลี่ยงนางสงกรานต์ ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า


เวลา16.30 น. สงกรานต์ เฟสติวัล 2018 ชมการประกวดขบวนคาร์นิวัลที่ยิ่งใหญ่ตระการตากิจกรรมการสร้างประติมากรรมทราย ณ บริเวณสวนศิวะ 12 โครงการบุรีรัมย์คาสเซิล