ททท.ขอเชิญร่วมพิธีเสริมสิริมงคล ชมตลาดย้อนยุคในงานประเพณี “ขึ้นเขาสวายประจำปี 2561” จ.สุรินทร์


อ่าน : 277 ครั้ง

: 8 มีนาคม 2561


จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว วนอุทยานพนมสวาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขาสวาย” ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณวนอุทยานพนมสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่กับจังหวัดสุรินทร์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมซึ่งสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  


นางสาวบุญยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่าวนอุทยานพนมสวาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวสุรินทร์นิยมขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา เช่น พระพุทธสุรินทร มงคลและสถูปหลวงปู่ดุลย์อตุโล เป็นต้นและเมื่อถึงวันขึ้น1ค่ำเดือน 5 ของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ ชาวสุรินทร์ส่วนใหญ่ซึ่งมีอาชีพทอผ้าไหมและทำการเกษตรจะหยุดงานและพากันเดินทางไปขึ้นเขาสวายเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล จังหวัดสุรินทร์จึงกำหนดจัดงานบุญ “ประเพณีขึ้นเขาสวาย ”ขึ้นเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์บนเขาสวาย ทั้ง 9 สิ่ง คือ พระใหญ่หรือพระพุทะสุรินทรมงล รอยพระพุทธบาทจำลอง อัฐิหลวงปู่ดุล์ อตุโล พระพุทธรูปองค์ดำ หลวงปู่สวน ปราสาทหินพนมสวาย ศาลเจ้าแม่กวนอิม เต่าหินศักดิ์สิทธ์ สระน้ำศักดิ์สิทธ์และร่วมเคาะระฆัง 1,080 ใบ เพื่อเสริมสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว


ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ พิธีบวงสรวงพนมสวาย, ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงามจำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนทำบุญขึ้นเขาสวาย,ขบวนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์,ขบวนสงกรานต์ปีใหม่ และขบวนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีเมืองสุรินทร์,การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและร่วมเวียนเทียนเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ร่วมพิธีเสริมสิริมงคล ชมตลาดย้อนยุค สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเขาพนมสวายเพื่อความเป็นสิริมงคล และเคาะระฆัง 1080 ใบ อานิสงส์ของการเคาะระฆังเพื่อให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล