เชิญเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีน 14 - 15 ก.พ. นี้ ที่ ศาลเจ้าหลักเมืองบุรีรัมย์


อ่าน : 280 ครั้ง

: 13 กุมภาพันธ์ 2561


คณะกรรมการศาลเจ้าหลักเมืองบุรีรัมย์ และ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญเที่ยวงาน"เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561" ในวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและความเป็นมาของศาลเจ้าหลักเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมจะจัด ณ บริเวณศาลเจ้าหลักเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป


สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ มีดังนี้...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 16.00 น. เริ่ม งาน Street Food และเทศกาลตรุษจีนบุรีรัมย์

เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานโดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์