บุรีรัมย์จัดโครงการ “ASK ME” นำวิทยากรระดับประเทศ อบรมบุคลากรต้อนรับ MOTO GP


อ่าน : 579 ครั้ง

: 24 มกราคม 2561

บุรีรัมย์จัดโครงการ “ASK ME” นำวิทยากรระดับประเทศ อบรมบุคลากรต้อนรับ MOTO GP เน้นความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว


จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้จัดโครงการ “ASK ME” หรือกิจกรรมพัฒนา บุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 


โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำวิทยากรระดับประเทศ มาอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกมาจากทั้ง หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน กว่า 120 คน โดยวิทยากรดังกล่าว ได้แก่ 


1.อาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์ เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Chris English School นักแสดง และ ผู้ดำเนินรายการ อิงลิช เดลิเวอรี่ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ และเจ้าของผลงานเขียนพ็อกเกตบุ๊กอีกมากมาย

2.คุณรชฏ ตันวิระ ช่างภาพงาน Moto GP ที่เดินทางถ่ายภาพการแข่งขัน Moto GP มาแล้วทั่วโลก 

3.John Robert Power สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศทั่วโลก มาเป็นเวลากว่า 87 ปี ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกงานเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลิกภาพก่อตั้งโดยมิสเตอร์ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส เมื่อปี 2466 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา และมีสาขากว่า 70 แห่ง ทั่วโลก

4.คุณพีรชัย อัศดาชาตรีกุล Business Development Manager จากบริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น ผู้ที่เดินทาง มาแล้วกว่า 427 เมือง 78 ประเทศทั่วโลก 

5.คณะอาจารย์ จากคณะพลศึกษา เอกสันทนาการ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ