บุรีรัมย์ จัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์


อ่าน : 199 ครั้ง

: 27 เมษายน 2561

จ.บุรีรัมย์ จัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย


วันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 09.09 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราช ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันประกอบพิธี วางพวงมาลา ถวายเป็นเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดมาจนทุกวันนี้


สำหรับ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้ชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี หลังจากศึกครั้งใหญ่แล้ว ได้เสด็จปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ได้เมืองตะหนาวศรี มะริด และทวาย ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง แล้วทรงยกทัพไปถึงเมืองหงสาวดีและเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา แม้พระองค์จะสวรรคตผ่านมานานกว่า 400 ปีแล้ว ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมจัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ