กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ วันที่ 7-11 พฤษภาคม 61 นี้ ที่บุรีรัมย์


อ่าน : 568 ครั้ง

: 24 เมษายน 2561

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ วันที่ 7-11 พฤษภาคม 61 นี้ ที่บุรีรัมย์


กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ หนังสือเดินทางของพระภิกษุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาต่างๆ


เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว : บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
กรณีผู้เยาว์(อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
1.บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ปีใช้สูติบัตร(ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2.ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)
3.บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา(ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ
4.บิดาและมารดา ต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน
     4.1 กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น(ฉบับจริง)
     4.2 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)
     4.3 กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น(ฉบับจริง) และนำมาแสดง
5.ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ฉบับจริง(หากมี)


ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง จำนวน 1,000 บาท
ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) จำนวน 40 บาท
คำแนะนำ
1.ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทาง ทางไปรษณีย์ ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรองที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนด โปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร.02-2035000 ต่อ 32451-2
2.ผู้มีหนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือ 6 เดือน หรือ น้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

สถานที่ให้บริการ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อาคาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-666528

สอบถามเพิ่มเติม Call Center 02 572 8442 (ตลอด24ชั่วโมง)


คำค้นหาทั่วไป :

เที่ยวบุรีรัมย์ เที่ยววิถีไทยชมสเตเดี้ยมและสนามแข่งรถอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดประวัติความเป็นมาจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นักเตะ ผลการแข่งขัน ปี 2018 บุรีรัมย์ผลบอลบุรีรัมย์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดอำเภอนางรองนางรองเซราะกราวท่องเที่ยวดินแนนอิสานเมืองท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดที่กินบุรีรัมย์ iBu CafeCafe De Buคาเฟ่ต์ เดอ บูเพ ลา เพลิน รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์PLAY LA PLOENโรงแรมห้องพักร้าน จิ้งนำขาหมู กุ้งจ่อมทิพรสเป็ดย่างคูเมืองศรีสุพรรณ ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นางรองร้านอาหารสองพี่น้อง บุรีรัมย์ไก่ย่างสีดาครัวอนงค์(เจ้าเก่า)ร้าน บ้านชายน้ำบ้านชายน้ำร้านกวางเจ้า บุรีรัมย์ร้านอาหารเรือนแก้วปลาเผาลักคณา ขาหมูร้านตำมั่วร้านเดอะพาร์ค คิทเช่นร้านเห็ดหอมโภชนาการเต้าส่วนเจ้ตุ้มเมืองท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวพนมรุ้งเขากระโดงBLUE HEART CENTERอุทยานประวัติปราสาทหินเมืองต่ำศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ปราสาทหนองหงส์เขื่อนลำนางรองปราสาทบ้านบุบ้านสวนนอกพระสุภัทรบพิตรคาส เซิ่ ลBuriram Castleปรางค์กู่สวนแตงจุดชมวิวผาแดงถนนเซราะกราวเซราะกราวถนนคนเดินตลาด ไน ท์ เซราะ กราวแว๋นแว๋นวันศุกร์เจ้าพ่อหลักเมืองปราสาทตาเมือนอุทยานไม้ดอกเที่ยวชมอุทยานดอกไม้เทศกาลทิวลิปสะพรั่งอีสานใต้

แสดงความคิดเห็นTop Top